Handlekurv

Bærekraft og samfunnsansvar

Featured Image

Som en stor aktør i bilbransjen vil vi være med på en bærekraftig utvikling og spare miljøet for fremtidige generasjoner. I Mjøsbil skal vi legge til rette for at kundene kan ta gode og ansvarlige valg om sitt bilhold. Vi mener at det er både bærekraftig og lønnsomt å ta godt vare på bilen slik at den varer lenge.

Våre medarbeidere, ledere, eiere og samarbeidspartnere skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for handlinger og beslutninger.
Via Miljøfyrtårn-sertifiseringen forplikter vi oss til å begrense belastninger på naturressurser og ytre miljø gjennom å gjøre avfalls- og utslippsreduserende tiltak samt at energibruk til lys, varme og ventilasjon begrenses. Sertifiseringen bidrar til økt forståelse og fokus på å opprettholde våre forpliktelser, også med hensyn til våre kunder og leverandørers forventninger og krav.

Vi prioriterer:

 • Vedlikehold og reparasjon slik at bilen varer så lenge som mulig
 • Avfallssortering og reduksjon av restavfall
 • Redusere forbruk av energi

Mjøsbil tar et sterkt samfunnsansvar og jobber for å ta vare på:

 • Miljø
  Miløfyrtårn
 • Medarbeidere
  Utdanner og utvikler
  Likestilling
  Forbud mot rasisme og diskriminering
  HMS på arbeidsplassen
 • Kunder
  Kundeløfter
  Holder det vi lover
 • Lokalsamfunn
  Støtter lag, foreninger og lokale idrettsutøvere
  Samarbeid med lokalt næringsliv

Menneskerettigheter

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
Vi i Mjøsbil AS er positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utviklingen av en ansvarlig bilbransje.

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Vi har et mål om at alle våre leverandører forplikter seg til å følge Åpenhetsloven og evaluerer leverandørene årlig.  Alle våre leverandører er informert om våre krav til leverandøratferd. Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dens egen leverandørkjede. Mjøsbil har gjennomført en risikovurdering av de største leverandørene. Med bakgrunn i denne vurderingen kartlegger vi om noen av våre leverandører er i risikobransjer eller leverer risikovarer. Disse leverandørene blir vurdert fortløpende.
Les vår redegjørelse etter Åpenhetsloven her.

Kontakt

Et viktig element i loven er vårt informasjonskrav til deg som kunde. Det betyr at du kan be oss om å redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på din skriftlige henvendelse i løpet av tre uker.
Kontakt: Send en mail til apenhet@mjosbil.no
Ansvarlig hos Mjøsbil AS: Martin Skoglund